Rejestracja online
OFERTA SPECJALNA

UROGINEKOLOGIA

Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu.
Terapia małoinwazyjna HIFU + pakiet zabiegów Laserem typu Mona Lisa i HIFU
w cenie 2400zł lub przy zabiegu HIFU dodatkowy zabieg Laserem typu Mona Lisa w cenie tylko 500 zł

BADANIA PRENATALNE

Dla naszych Przyszłych Mam mamy najniższą cenę w Polsce za test prenatalny Harmony - 2200zł

CHIRURGIA

Laserowe leczenie hemoroidów - 1 splot 1200zł, (kompleksowo 3 sploty 2500zł
Laserowe leczenie zmian skórnych około odbytowych od 200zł

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.  

INTIMA CLINIC Tomasz Basta szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych poniżej podajemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania tych danych.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 1. O jakich danych mowa?

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe, społeczne itp. Dane osobowe to informacje o osobach fizycznych. Podmioty prawne nie mają natomiast danych osobowych.

INTIMA CLINIC Tomasz Basta dokonuje przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym z naszej strony internetowej www.intimaclinic.pl i innych, udostępnianych przez nas funkcjonalności, także tych, które zapisywane są w plikach „cookies”, czy przekazywanych nam drogą mailową.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTIMA CLINIC Tomasz Basta SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67c/u11, kod pocztowy: 31-559, posiadająca numer NIP 9451942269 oraz numer REGON 120229050, email: kontakt@intimaclinic.pl (także: INTIMA CLINIC Tomasz Basta, Administrator)

Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: kontakt@intimaclinic.pl  lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: INTIMA CLINIC Tomasz Basta SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grzegórzecka 67c/u11, 31-559 Kraków.

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w szczególności w celach:

 • optymalnego wykonywania dla Państwa świadczonych przez nas usług,
 • dokumentowania Państwa stanu zdrowia i udzielanych świadczeń,
 • dostarczania Państwu dotyczących Państwa informacji (np. dotyczących stanu zdrowia, wyników wykonanych badań),
 • odpowiadania na Państwa pytania i wątpliwości,
 • przekazywania Państwu informacji o realizowanych przez nas inicjatywach i projektach,
 • umożliwienia Państwu udziału w organizowanych przez nas przedsięwzięciach,
 • marketingowych dla programu Addwords, dane przetrzymywane są 26 miesięcy
 • na podstawie art. 23 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 1. Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wymienione  w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz przepisach ustaw szczególnych, a także związane z nami podmioty trzecie prowadzące działalność gospodarczą między innymi w obszarach usług administrowania i działalności wspierającej (np. na potrzeby Państwa rejestracji, uzyskiwania informacji o naszych usługach, stanu zdrowia itp.), jak również sądom, organom ścigania lub innym instytucjom – jednak tylko wtedy, gdy wystąpią o to z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

 

 1. Jakie prawa mają Państwo w stosunku do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu w szczególności prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z wyżej wskazanych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@intimaclinic.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: INTIMA CLINIC Tomasz Basta SP. Z O.O. ul. Grzegórzecka 67c/u11, 31-559 Kraków.   

 

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez podmiot trzeci. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest również zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas oraz podmioty z nami współpracujących usług oraz zapewniania odpowiedniego bezpieczeństwa danych. Ponadto prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas polegają także na dokumentowaniu Państwa stanu zdrowia i udzielanych świadczeń, oferowaniu klientom (pacjentom) usług, które przede wszystkim przyczyniają się do promocji zdrowia, zapewnienia opieki zdrowotnej, szerzenia wiedzy dotyczącej zagadnień zdrowia oraz działalności naukowej. Przetwarzanie danych osobowych w związku z ww. potrzebami mieści się w zakresie działalności gospodarczej INTIMA CLINIC Tomasz Basta ujawnionej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 23 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z powyższym zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z naszych usług, w tym ze strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności, a także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas oraz podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie zgody ma charakter w pełni dobrowolny, nie jest od niczego zależne, a wszelkie udzielone zgody mogą być w każdej chwili wycofane, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

 

 1. „Cookies” i inne podobne technologie

Pliki cookies to informacje tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), który jest wykorzystywany podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane mogą być również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Informacje dotyczące wykorzystania plików „cookies” na stronie www.intimaclinic.pl.

W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości zarówno naszym klientom, jak i osobom przeglądającym naszą stronę www, korzystamy z plików cookies. Jednocześnie, szanując prywatność użytkowników, pliki te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja serwisem, dostarczanie treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacja witryny.

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest INTIMA CLINIC Tomasz Basta SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67c/u11, kod pocztowy: 31-559, posiadająca numer NIP 9451942269 oraz numer REGON 120229050, email: kontakt@intimaclinic.pl (także: INTIMA CLINIC Tomasz Basta, Administrator)

Na naszej stronie internetowej pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostarczania użytkownikowi treści lepiej dopasowanych do jego zainteresowań,
 • monitorowania zachowania użytkowników serwisu i dostarczania dedykowanych ofert, dopasowanych do zainteresowań użytkowników,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

INTIMA CLINIC Tomasz Basta informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na przeglądanej stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z nami podmioty trzecie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Usuwanie plików „cookies”

Zgoda na zapis tego typu plików na dysku twardym użytkownika jest domyślnym ustawieniem oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron www. Zgoda ta może zostać anulowana przez zmianę ustawień na całkowite zablokowanie obsługi tych plików lub informowanie o przesyłaniu tych plików – skutkować to będzie każdorazowym zapytaniem o zapisanie tego typu plików na dysku. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

Odmowa wykorzystania plików „cookies”

Zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych możliwe jest zablokowanie wykorzystywania tego typu plików. Odmowa wykorzystania tego typu plików może jednak wpłynąć na funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

 

 1. Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa

INTIMA CLINIC Tomasz Basta kładzie szczególny nacisk na odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dbając o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa naszym użytkownikom, wprowadzamy w szczególności zewnętrzny systemy rejestracji i logowania: www.osoz.pl. Użytkownik, po zalogowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności serwisu. Rejestracja nigdy nie jest obowiązkowa. Ponadto komputery firmowe pracowników INTIMA CLINIC Tomasz Basta posiadają zainstalowane programy antywirusowe, oraz zapory sieciowe blokujące próby włamania się i wykradnięcia danych osobowych pacjentów. Dostęp do komputerów, skrzynek pocztowych (program Outlook itp.), baz danych lub do innych programów wykorzystywanych przez pracowników, w których mogą znajdować się dane osobowe, zabezpieczane są hasłami.

W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.